Odhady, oceňování nemovitostí

 Oceňujeme veškeré nemovitosti:

  • rodinné domy, byty
  • rekreační chaty a chalupy
  • garáže
  • pozemky
  • komerční objekty - budovy, haly
  • nebytové prostory
  • věcná břemena a další...

- cenou obvyklou (tržní) pro účely daně z nabytí věcí nemovitých, dědické účely, vypořádání majetku SJM, exekuce a další

- cenou administrativní (úřední) dle příslušné platné vyhlášky

Realitní činnost